Prosjekter

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter hvor alle våre fagområder jobber sammen for å løse utfordringene.
Her presenteres et utvalg av prosjektene vi jobber med og har jobbet med den seneste tiden.
12
Fellesprosjektet E6 
1
E6 Jaktøyen – Storler
11
Superbuss, Heimdal- Husebytunet
1
Mjøstårnet
3
RV706 Sluppen
1
E18 Lysaker Ramstadsletta
5
Thomas Angells gate
1
InterCity Venjar – Langset
1
Britannia Hotell
1
1
1
Sluppenvegen
Roan Vindpark
FV715 Osen
1
1
Skjermbilde_Åkersvika krysset_03
Ladebekken 
Helgeland nord
E6 Kolomoen – Arnkvern