Mjøstårnet

  • 1

 

Mjøstårnet blir verdens høyeste trehus, bestående av leiligheter, kontor, hotell og et offentlig badeanlegg. Området får adkomst fra Nils Amblis veg under dagens E6. All parkering er utendørs. Store deler av utomhusområdet blir bestående av parkeringsplasser. Det blir også lagt til rette for en fem meter bred gang- og sykkelveg gjennom området, og turstier på nedsiden av tomten mot Mjøsa.

 

Oppdragsgiver:
HENT AS
Kontraktsperiode:
2016-2019
Type prosjekt
Rammesøknad/Byggeplan
Utførte fag:
Veg, Vann -og Avløp
Spesielle utfordringer:

Blå/grønn overvannshåndtering
 Nærhet til Mjøsa. Håndtering av 200-årsflom
Totalentreprise
 Felles IFC-modell (BIM)

 

X