Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, Langset – Brøhaug

  • 11
  • 13
  • 12

Prosjektet omfatter en transportkorridor på 6,5 km med nytt dobbeltspor på Dovrebanen, ny firefelts E6 og oppgradert lokalvegsystem. ViaNova Trondheim er ansvarlig for all vannhåndtering i prosjektet.

 

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen, Bane NOR
Kontraktsperiode:
2010-2016
Utførte oppdrag:
Byggeplan/ Oppfølging i byggetid
Utførte fag:
Vann og avløp, Veg (lokalveger)

 

Spesielle utfordringer:

  Sidebratt terreng med høye fjellskjæringer. Krevende anleggsteknikk
 Flere store bekker som går på tvers av transportkorridoren
 Hensyn til ytre miljø

X