Rv 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg

  • 3
  • 2
  • 1

Prosjektet omfatter utbygging av Oslovegen fra Sluppen – Sivert Dahlens veg, ca. 1,2 km, ny skråstagsbru over Nidelva med tilhørende rundkjøringer på begge sider av elva. I fremtiden skal ny tunnel fra Byåsen munne ut ved vestre landningspunkt for ny bru. Det etableres planskilt kryss og Oslovegen føres under ny rundkjøring.

Prosjektet omfatter også omlegging av vann- og spillvannsledninger og ny dykkerledning til Høvringtunnelen som føres i ny gs-vegbru over Nidelva.

ViaNova Trondheim er veg og VA-rådgiver på prosjektet som ble vunnet i en designkonkurranse høsten 2014.

Oppdragsgiver:
Miljøpakken/ Statens vegvesen Region Midt
Kontraktsperiode:
2015-2016
Type prosjekt:
Reguleringsplan/ Byggeplan
Utførte fag:
Veg, Vann og avløp

 

Spesielle utfordringer:

Veggeometriskt krevende med bratt skråning, Dovrebanen og dagens Osloveg som førende elementer
 Koblinger/ramper mot E6 sørover fra Sluppen
Terrengtilpasning for å unngå store inngrep

 

X