Fv. 6312 Berfjorden

  • 1
  • 2
 Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan med planbeskrivelse og bestemmelser og byggeplan for to tunneler langs fv. 6312 i Roan kommune. Total lengde på ny veg er 2,7 km. Tunnelene har lengde hhv. 920 og 670 meter. Ny fylkesveg 6312 er et skredsikringstiltak og prosjektet har fokus på å finne den mest optimale løsningen med hensyn til geologi, geoteknikk og økonomi i prosjektet.
ECT AS har bidratt med elektroprosjektering for tunnel, Aas Jakobsen Trondheim AS har bidratt med tunnelprosjektering, Selberg Arkitekter AS har bidratt med landskapsarbeider og Brekke & Strand Akkustikk AS har bidratt med støyberegninger.
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region midt
Kontraktsperiode:
2017- 2020
Type prosjekt:
Reguleringsplan og byggeplan
Utførte fag:
Veg, VA, Plan, landskap, Støy og Tunnel
Spennende tverrfaglige utfordringer:

Hasteprosjekt, kort tid i planleggingsfasen
Dårlig grunnforhold

Rasfare i forbindelse med bygging
Nærhet til Berfjorden og strandsone

Deponiområder

Se film over prosjektert veg:

Post has no taxonomies
X