Fergekaier Trondheimsfjorden

  • 1
  • 2
Fergesambandene Flakk- Rørvik og Brekstad – Valset over Trondheimsfjorden skal fra 1. Januar 2019 drives med batteridrevne ferger. Kaianleggene må oppgraderes og justeres for de nye fergene. ViaNova har bidratt med grunnlag for reguleringsplan på Brekstad og utarbeidelse av byggeplan for alle fire kaiene. Mest omfattende er arbeidene på Brekstad og Rørvik. På Brekstad etableres fylling for oppstillingsfelt og adkomst kai i havnebassenget, og på Rørvik bygges eksisterende oppstillingsareal om og tilpasses ny fergekai. På Flakk og Valset er det kun mindre tilpasninger på landside.
Oppdragsgiver:
Sør-Trøndelag fylkeskommune/ Statens vegvesen
Kontraktsperiode:
2017- 2018
Type prosjekt:
Byggeplan
Utførte fag:
Veg, VA, Trafikk. kollekvtiv, Regulering Brekstad utført av Selberg Arkitekter AS
Spennende tverrfaglige utfordringer:

Logistikk ved av- og påkjøring fergekai
Anleggsgjennomføring med trafikkert ferge innenfor anleggsområdene

Omfattende mudrings-, fyllings- og plastringsarbeider

 

Post has no taxonomies
X