E6 Kolomoen – Arnkvern

  • Skjermbilde_Åkersvika krysset_03
  • Skjermbilde_Åkersvika krysset_01
  • Skjermbilde_Åkersvika krysset med E6 og Fv25 til Hamar_02
  • Skjermbilde_Vien krysset
Prosjektering av 19 km firefelts E6, 4,3 km riks-og fylkesvei, 2,1 km kommunal veg og 3,1 km med gang- og sykkelveger. Strektningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. ViaNova Trondheim har ansvar for veg- og VA- planer på parsellen Kåterud- Arnkvern.
Oppdragsgiver:
Hæhre entreprenør
Kontraktsperiode:
2017- 2020
Type prosjekt:
Byggeplan/ totalentreprise
Utførte fag:
Veg, VA
Spennende tverrfaglige utfordringer:

 Stram framdrift med samtidig prosjektering og bygging. Fordret et tett samarbeid med byggherre Nye Veier og Hæhre totalentreprenør
 Komplisert to-plans kryss på Åkersvika

 Prosjektet har et mål om BIM nivå 3, med fremdrift og informasjon på 3D-objektene
 Ivareta Åkersvika naturreservat på en god måte. Reservatet er et sårbart område med høy verneverdi.

Post has no taxonomies
X