E6 Jaktøyen – Storler

  • 1
  • 2
  • 3

 

Prosjektet omfatter prosjektering av 3,8 km ny firefelts E6, inklusive planskiltkryss på Klett, lokalvegsystem og omlegging og heving av elva Søra. ViaNova Trondheim er ansvarlig for all vegprosjektering, vannhåndtering, ny reguleringsplan og arbeid med samordningsmodell i prosjektet. Prosjektering i 3D i hht håndbok 138.

Spesielle utfordringer:

  • Faseplaner for trafikkavvikling og byggerekkefølge (veg og bane).
  • Fordrøyning og rensing av overvann.
  • Ivareta teknisk infrastruktur midlertidig og permanent

 

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Kontraktsperiode:
2011-2015
Utførte oppdrag:
Byggeplan
Utførte fag:
Veg, drenering, vann & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering
Spesielle utfordringer:

 Omlegging og heving av elva Søra
 Fordrøyning og rensing av overvann
Ivareta teknisk infrastrukturmidlertidig og permanent

X