Ladebekken

  • 1
  • 3
  • 2
Tunnelering med åpen trykksatt front, 1560 meter Ø1600 og 130 meter Ø1400. Konvensjonelle grøfter, 900 meter (dimensjoner inntil Ø1600).
Oppdragsgiver:
Søbstad AS
Tidsrom:
2013-2016
Type prosjekt:
Totalentreprise for Trondheim kommune
Utførte fag:
VA
Spennende tverrfaglige utfordringer:
Tunnelering: Optimalisere traseer og plassering av presse- og mottaksgroper. Kryssing av Nordlandsbanen og Stavne-Leangenbanen. Kryssing under eksisterende bygg. Svært komplisert spuntgrop for tilknytning til eks. kulvert.
Konvensjonell graving: Store ledninger, dype grøfter og dårlige grunnforhold.
X