E6 Helgeland Sør

  • E6 Helgeland S_2
  • E6 Helgeland S_3
  • E6 Helgeland S_1
 28 km ny E6 på Helgeland, gjennomført i vegutviklingskontrakt. Prosjektering og bygging foregikk parallelt. ViaNova Trondheim AS er ansvarlig for Veg- og VA-planer, samt 3D-modellering.
Oppdragsgiver:
Hæhre entreprenør – totalentreprenør
Kontraktsperiode:
2017- 2019
Type prosjekt:
Byggeplan
Utførte fag:
Veg og VA
Spennende tverrfaglige utfordringer:

Stram framdrift med samtidig prosjektering og bygging
Masseoptimalisering

Post has no taxonomies
X