E6 Helgeland nord

  • 1
  • 3
  • 4
60 km ny E6 på helgeland, gjennomført i vegutviklingskontrakt. Omregulering, prosjektering og bygging foregikk parallelt. ViaNova Trondheim hadde ansvar for veg- og VA- planer samt 3D-modellering.
Oppdragsgiver:
Hæhre entreprenør – totalentreprenør
Kontraktsperiode:
2015-2017
Type prosjekt:
regulerings- og byggeplan
Utførte fag:
Veg, VA, 3D
Spennende tverrfaglige utfordringer:
 Stram framdrift med samtidig regulering, prosjektering og bygging. Fordret et tett samarbeid med byggherre Statens vegvesen og Hæhre totalentreprenør
Masseoptimalisering
X