Thomas Angells gate

  • 3
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2
Prosjektet omfatter oppgradering østre del av Thomas Angells gate i Trondheim sentrum til gågate. Totalt 130 meter. Ny belegning av betongstein og snøsmelteanlegg forsynt fra fjernvarmenett. Prosjekt gjennomført av Nettverket i Trondheim. Selberg Arkitekter AS har vært hovedkonsulent og ViaNova Trondheim har bidratt med Veg- og VA- prosjektering.
Oppdragsgiver:
Miljøpakken i Trondheim. Trondheim kommune og Statens vegvesen Region Midt.
Kontraktsperiode:
2013-2014
Type prosjekt:
Byggeplan
Utførte fag:
Veg, VA
Spennende tverrfaglige utfordringer:
Gravearbeid med stort omfang i kulturlag
Sanering av lysgraver for å oppnå enhetlig uttrykk ved fasader
Etablering av OPI kanal for Trønderenergi Nett
Renovering av vannledning og etablering av sprinklerforsyning til alle bygg.                                                                                                                                                     Tiltak for å oppnå tilstrekkelig fall med mange faste høyder i både tilstøtende gater og inngangsparti.

 

X