Britannia Hotell

  • 1
  • 2
I forbindelse med rehabilitering av Britannia Hotell er ViaNova Trondheim engasjert av Per Knudsen Arkitektkontor på vegne av tiltakshaver HENT for å komme med anbefalinger til plassering og utforming av nytt varemottak. Målet med oppdraget er å legge til rette for trafikksikker og effektiv varelevering til hotellet. Det er gjort vurderinger rundt type og antall vareleveranser, og det er kommet med anbefalinger for utforming av mottaket og tilhørende trafikkmønster.
Oppdragsgiver:
Per Knudsen Arkitektkontor AS
Kontraktsperiode:
2016
Type prosjekt:
Trafikkanalyse
Utførte fag:
Trafikk
Spennende tverrfaglige utfordringer:
 Vi opplever at det er viktig å løse utfordringer knyttet till varelevering så tidlig som mulig. Eventuelle problemer med varelevering kan være svært utfordrende å løse i etterkant
 Varelevering i byrom kan være komplisert: Det er begrenset med plass til rådighet, og det skal legges til rette for trafikksikker ferdsel for transportør, alminnelig biltrafikk og myke trafikanter
 Risiko for ulykker kan reduseres ved at behovet for rygging elimineres. I Apotekerveita er det lagt til enveskjøring med oppstillingsplass for varelevering parallelt med bygget.
X