InterCity Venjar-Langset

  • 1
  • 2
Prosjektet omfatter prosjektering av 13 km dobbeltspor fra Venjar til Langset. ViaNova Trondheim er ansvarlig for drenering og vannhåndtering.
Oppdragsgiver:
BANE NOR
Kontraktsperiode:
2016-2023
Type prosjekt:
Reguleringsplan og byggeplan
Utførte fag:
Drenering/ Vannhåndtering
Spennende tverrfaglige utfordringer:
Drenering/vannhåndtering i dype ravinedaler som skal benyttes som deponier
Erosjonsutsatte løsmasseskjæringer
Etablering av nye stikkrenner i faser
X