Superbuss – Heimdal – Husebytunet

  • 11
  • 12

Superbussen i Trondheim skal settes i drift i august 2019. Her har ViaNova bidratt på forprosjektnivå.

 

Forprosjektet omfatter en del av superbusslinje S2 som skal gå mellom Kattem og Ranheim. Strekningen er 3,3 km lang, og inneholder totalt4-5 superbusstasjoner samt ett omstigningspunkt. Strekningen går fra Heimdal til Husebytunet via Søbstadvegen. Det er gjort omfattende vurderinger av ulike alternativer for holdeplassstruktur, samt utarbeidetplantegninger for Søbstadvegen på 1,2 km. Det er også gjort vurderinger av belysningskonsepter og løsninger for håndtering av overvann.

 

Det er utarbeidet tre ulike forslag til utforming av Husebytunet Omstigningspunkt. For to av alternativene er det utarbeidet 3D- modell. Alle løsninger og alternativer er kostnadsberegnet.

Oppdragsgiver:
Miljøpakken/ Trondheim kommune
Kontraktsperiode:
Høsten 2016
Type prosjekt:
Forprosjekt
Utførte fag:
Veg, trafikk, kollektiv, Vann og Avløp
X