ViaNova- filosofi

Ny veg
ViaNova er latin og betyr ny veg

Vi planlegger og prosjekterer nye veger, men går også nye veger i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår unike selskapsform

Hjelpe hverandre til å lykkes

Oppdragsgivere

Oppdragsgiver som medprodusent, ikke bare som mottager og kontrollør.

Forstå at uenighet og andres meninger bidrar til å utvikle bedre helhetlige løsninger.

Organisk organisasjon

Flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati

Beslutninger basert på kompetanse

 Sikre stor evne til endring og utvikling

Vi eier vår egen arbeidsplass
Alle ansatte er og har rett til å være eier

Selskapets strategi og utvikling er alle ansattes ansvar

Eierskapet sikrer langsiktighet og handlefrihet

Selskapsinformasjon

ViaNova Trondheim AS

Organisasjonsnummer:
NO 978 693 024  MVA
Sertifisering:
Sentral godkjenning

Oss og utdannelse

Sivilingeniør / master

84%

Ingeniør / bachelor

16%

Oss og kjønn

Gutter

72%

Jenter

28%

Oss og alder

20-29 år

36%

30-39 år

32%

40-49 år

20%

50-60 år

8%

60 år >

4%

Oss og Fag

Veg

56%

Vann og avløp

44%