ViaNova

ViaNova består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer. Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel og ansatteid, men med ulike fagområder og spesialiseringer.

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket

Samarbeid og bånd

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket ble etablert for å kunne stille tverrfaglig kompetanse til å påta komplekse tverrfaglige samferdsels-prosjekter, ofte i bymessige strøk.

Nettverket knyttes sammen gjennom spennende prosjekter, tett samarbeid og gode relasjoner gjennom tre tiår. Flere firmaer har deleierskap og krysseierskap. Alle firmaer er ansatteid.

Utvikling

I grensesnittet mellom firma, fag og programvare dukker det opp mange gode ideer. Vi jobber med utvikling av metodikk og systemer i samferdselsbransjen sammen med oppdragsgivere som Statens vegvesen og Bane NOR.

Samarbeid på tvers av firmaene gir oss også muligheten til konkret påvirkning på videreutviklingen av Novapoint sammen med Trimble. Vi jobber aktivt med utviklingen av fagområdene Terrengmodell/Basis, Veg, Tunnel, VA. Skilt og oppmerking, 3D og Visualisering, Geoteknikk og geologi, Konstruksjoner. 

Prosjekter

Vi har sammen prosjektert flere av Norges største samferdselsprosjekter!

90-tallet:

Ekebergtunnelen & Svartdalstunnelen, Gardermobanen og Nationaltheatret stasjon

2000-tallet:
E18 Bjørvikaprosjektet, Kolsåsbanen, Ring 3 Ulven-Sinsen og E6-Dovrebanen langs Mjøsa.
Nå:
Flere InterCity-prosjekter for Jernbaneverket, Follobanen, Oslo-Navet, Tunnelrehabilitering i Oslo, E18 i Bærum og E16 Sandvika-Wøyen.