ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
Jobbe hos oss?
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – Januar 2017

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

Stian Lisø Fremstad

ViaNova Trondheim er et av flere firmaer i Nettverket. For at Nettverket skal fungere er man avhengig av å kunne spille hverandres kompetanse og styrker. Stian har i forbindelse med InterCity- prosjektet Vinjar-Langset vært disiplinleder for drenering og hatt tett samarbeid med øvrige Nettverks-firmaer på Østlandet. Inspirerende å se hvordan han aldri gir seg før beregningsgrunnlag blir optimalt som grunnlag og for mengdeberegninger.

 

Stian er også iherdig på mange andre områder. Hva det gjelder hosting tror vi faktisk at han kunne stilt opp i VM. Men som den O2-snapper han ønsker å bli, følger han skilandslagets eksempel og går på med astmamedisin for å bli kvitt “hosten”.

 

 

ViaNova Trondheim AS