ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
Jobbe hos oss?
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook
Kolomoen - Arnkvern
Vi prosjekterer VEG og VA i forbindelse med ny E6
Les mer

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – August 2017

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

Vegar

Vegar Nordal

ViaNova Trondheim ønsker medarbeidere som vil utvikles, ta ansvar og bidra aktivt i prosjektene. Vegar faller lett inn under disse egenskapene og har bidratt mye i flere prosjekter. Vi nevner jernbaneprosjekt Inter City Venjar-Langset, der han og Stian har hatt ansvar for VA og drenering. Med en positiv innstilling, lugn og pedagogisk tone ved bistand til andre medarbeidere er han med på å løfte trivsel og kompetansenivået hos ViaNova Trondheim.


Når han i tillegg for tiden er særbo med Marte på Namsos og er nødt til å ta hele ansvaret for oppussing av eget hus + alle daglige oppgaver i heimen ser vi at han har stor kapasitet. Til og med Lunsj har blitt oppmerksom på Vegar sin vilje til å ta ansvar.

Lunsjstripe

 

 

ViaNova Trondheim AS