ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
Jobbe hos oss?
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – April 2017

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

Martin

Martin Vister

ViaNova Trondheim ønsker fornøyde oppdragsgivere. Når de ringer for å fortelle at de er fornøyd med en leveranse, er det en meget god tilbakemelding. Når vi i tillegg får signaler internt på at prosjekter blir ledet på en bra og effektiv måte tyder det på kontrollert styring av oppgaven. Martin har hatt ansvar for utarbeidelsen av totalentreprisegrunnlag for Heimdal sag og med den responsen kan det fort bli flere lignende oppdrag.

 

Effektiv var han også på turen til Milano. Trening så fort det var ledig tid, raggade upp en brud ca. 30 sek efter ankomst og nå skal hun flytte til Trondheim. Imponerende!

 

 

ViaNova Trondheim AS