ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook
Kolomoen - Arnkvern
Vi prosjekterer VEG og VA i forbindelse med ny E6
Les mer

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – Februar 2018

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

Jonas

Jonas Staven Mittet

ViaNova Trondheim har behov for medarbeidere som er grundig, effektive og ikke gir seg før de får svar. Jonas har det første halvåret vist at han har disse egenskapene på blant annet prosjekt Melhustorget der han har vært iherdig for å få frem forutsetninger for ferdig løsning.


Som ingeniør må man finne en bra arbeidsmetodikk og riktig bruk av programvare for å så effektivt som mulig nå målet. Gjelder ikke minst komplekse vegprosjekt- E18 Vestkorridoren, der Jonas bistår med detaljprosjektering av VA-systemene. Til disiplinlederens store fortvilelse blir det til og med brukt “Ribbons” ved prosjekteringen! Snart dags for de gamle å gå hjem.

 

 

ViaNova Trondheim AS