ViaNova Trondheim AS
Vi bygger vår bedriftskultur på flat
struktur, ansatteierskap og ansattstyring
Omlegging av kommunale VA- ledninger
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Les mer
Sykkelekspressveg
RV706 Sluppen
Nydalsbrua
Vi prosjekterer veg og VA i forbindelse
Les mer
med ny bru på Sluppen i Trondheim
Sykkelekspressveg
Følg oss
Facebook
Kolomoen - Arnkvern
Vi prosjekterer VEG og VA i forbindelse med ny E6
Les mer

Vi er rådgivende ingeniører innen samferdsels- og kommunaltekniske anlegg

Våre fag

Største del av vårt arbeid utføres for offentlige oppdragsgivere i tverrfaglige og kompliserte prosjekter. Her jobber alle våre fagområder sammen for å løse utfordringene.

Vi jobber med alle planfaser fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan og oppfølging på byggeplass. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg

Vann- og avløpsteknikk

Veg, gate, tunnel, gang og sykkel, skilt og oppmerking, universell utforming, vegteknologi

Vann og avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings og renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Trafikk

Styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, transportanalyse og trafikkmodeller, samfunnsøkonomiske analyser

Modeller og visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller og BIM, virtual reality, simulering, film, webløsninger

Månedens medarbeider – Desember 2017

Juryen har kommet frem til følgende valg for Månedens medarbeider i ViaNova Trondheim:

marion

Marion Therese Syltern

ViaNova Trondheim ønsker medarbeidere som har ønsker og reflekterer over hvilke oppgaver, prosjekter og faser de ønsker å jobbe med. Når prosjektet E6 Kolomoen – Arnkvern ble aktuelt var Marion tydelig med at det ønsket hun å jobbe med. Hun løser oppgaven som disiplinleder Veg og VA på en meget god måte. Grunnlag for bygging leveres i tide og i god dialog med oppdragsgiver Hæhre, prosjekteringsledelse og andre involverte rådgivere


Og som i eventyret om Robin Hood, så fikk Lars Erik til slutt sin Marion. Ikke som kone, til tross for iherdig kneling, men som sjef. Vi ønsker begge to lykke til videre.

 

ViaNova Trondheim AS